DR. ALPER ALABULUT

O.M.Ü.T.F. HASTANESİ BEYİN & SİNİR CERRAHİSİ A.B.D. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ / ASİSTAN DOKTOR

BİYOGRAFİ

1986 yılında Ankara, Çankaya'da doğdu. İlkokul ve Ortaokul eğitiminden sonra Ankara Bahçelievler Cumhuriyet Lisesi (Y.D.A.)'nde lise eğitimini aldı. 2004 yılında Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde mesleki eğitimine başladı ve 2011 yılında mezun oldu. 2011 ve 2012 yılları arasında Samsun Alaçam Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yaptıktan sonra 2012 yılında Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi Doktor olarak göreve başladı. Halen devam ettiği uzmanlık eğitimi sürecine ek olarak 2013 (Bolu) ve 2014 (Gaziantep) yıllarında yapılmış olan Pediatrik Nöroşirurji Kurslarına katılmıştır. Yabancı dili İngilizcedir.

İnternet üzerinde Dr. Alper ALABULUT;

Dr. Alper ALABULUT
Resim 1. Arş. Gör. Dr. Alper ALABULUT

CERRAHİ VE KLİNİK DENEYİMİ

Dr. Alper ALABULUT'un Ağustos 2012'den bu yana Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin & Sinir Cerrahisi A.B.D.'de cerrahi ve klinik açıdan tecrübe kazanmakta olduğu vaka tipleri ağırlıklı olarak şu şekilde;

  • Travmatik Kafa içi Hematomlar ve Fraktürler 20%

  • Spinal Disk Hernisi, Dar Kanal ve Listezis 25%

  • Kafa İçi Tümörler 20%

  • Hidrosefali ve Spina Bifida 15%

  • Diğerleri 20%

UZMANLAŞMAKTA OLDUĞU HASTALIKLAR

İntrakranial anevrizma ve vaskuler malformasyon cerrahileri, Hidrosefali cerrahisi, Epidural, Subdural ve İntraserebral hematom, çökme fraktürleri, dekompresif kraniektomi cerrahileri, Stereotaksik kranial cerrahiler ve Derin Beyin Stimulatörü takılması cerrahileri, Araknoid kist cerrahisi, Trigeminal nevralji ve hemifasial spazm cerrahileri, Periferik sinir dekompresyon ve yaralanmalası cerrahileri
Lomber, Servikal ve Torakal disk hernisi, dar kanal ve listezis cerrahileri, Lomber, Servikal ve Torakal vertebra fraktürleri ve dislokasyon cerrahileri, Spinal disrafizm ve spina bifida (meningosel, meningomyelosel, myeloşizis) cerrahileri, Lomber, Servikal ve Torakal bölge spinal bölge enfeksiyonları tedavileri ve cerrahileri
Supratentorial ve infratentorial kafa içi kitleleri cerrahileri, Ventrikul içi kitle cerrahisi, köşe tümörleri cerrahisi, hipofiz cerrahisi, Torakal, Lomber ve Servikal bölge kitleleri cerrahileri, periferik sinir maligniteleri cerrahileri

EĞİTİMİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Üniversitenin Tıp Fakültesinde 2012 yılından bu yana uzmanlık eğitimini almaktadır.

ANKARA GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Üniversitenin Tıp Fakültesinde 2004-2011 yılları arasında tıp hekimliği eğitimini tamamlamıştır.

ANKARA CUMHURİYET LİSESİ

2000-2004 yılları arasında lise eğitimini tamamlamıştır.

O.M.Ü.T.F. BEYİN & SİNİR CERRAHİSİ

Tıkla & Paylaş

Sayaç, tr.web-counter.net